شركت Treemme Rubinetterie نيز اخيراً در زمينه طراحی بسيار موفق بوده است، بدون اينكه از خطوط كلاسيك و سنتی خود غافل شود، بيشتر به شخصی سازی و نوآوری محصولات خود مي پردازد. استوديوهای معروف طراحی ای که فرم ها و ايده های جديدی توسعه یافت مانند :

Missanelli برای QUADRA
Remi Theberg، طراح آمريكايی برای BRIDGE
استوديوی G. Vegni Design برای جديدترين خطوط PAO ، CUT و BLOK
که اخیراً در نمایشگاه ISH در فرانکفورت جایزه معتبر 2007 DESIGN PLUS را دریافت کرد.

برنده جایزه DESIGN PLUS نه تنها در سال 2007 در سال 2011 Gianluca Belli / Phi Cube و با Light توسط Fedeli Danilo و در سال 2013 بخاطر قهرمان جدیدش پروژه ای به نام ۵ میلی متر توس Ocostudio و ing. Castagnoli برگزیده شد.

IT 2514 IS 5F ZZ
RWIT 28A2 IS 03
RWIT 2847 IS 42
RWIT 2847 IS 71
IT 3014 IS 2G ZZ
RWIT 11A2 IS 01
IT 6597 IS ZZ ZZ
RWIT 2847 IS 71
IT 1311 IS 40 ZZ
RWIT 13A2 IS 01
IT 6599 IS ZZ VS
RWIT 2847 IS 71
5127
5149
6586
2705
Arche 0211
Arche 0249
Arche 0247
Arche 5605-74
HEDO 0918
HEDO 0949
HEDO 0947
HEDO 6531
Cut 3311
Cut 3349
Cut 3348
Cut 2705
IT 2227 CC RN ZZ
RWIT 2249 CC 80
RWIT 2247 CC 01
RWIT 2705 CC 74
PHILO 7011CL
PHILO 7049
PHILO 7007
PHILO 7000