شركت Treemme Rubinetterie نيز اخيراً در زمينه طراحی بسيار موفق بوده است، بدون اينكه از خطوط كلاسيك و سنتي خود غافل شود، بيشتر به شخصي سازي و نوآوری محصولات خود مي پردازد. استوديوهای معروف طراحی وظيفه داشتند فرم ها و ايده هاي جديدي را توسعه دهند مانند : معمار Missanelli براي QUADRA، طراح آمريكايي رمی Theberg برای BRIDGE و استوديوی G. Vegni Design برای جديدترين خطوط PAO ، CUT و .BLOK دومي در نمايشگاه ISH در فرانكفورت جايزه معتبر ٢٠٠٧ DESIGN PLUS را دريافت كرد. جايزه Gianluca Belli / Phi طراحي شده توسط Philo نه تنها در سال ٢٠٠٧ بلكه در سال ٢٠١١ باDESIGN PLUS Cube و با نور توسط Danilo Fedeli برنده شد، در عوض در سال ٢٠١٣ به عنوان قهرمان جديد پروژه ای به نام ٥ ميلی متر توسط Ocostudio و ing. Castagnoli است.
IT 2514 IS 5F ZZ
RWIT 28A2 IS 03
RWIT 2847 IS 42
RWIT 2847 IS 71
IT 3014 IS 2G ZZ
RWIT 11A2 IS 01
IT 6597 IS ZZ ZZ
RWIT 2847 IS 71
IT 1311 IS 40 ZZ
RWIT 13A2 IS 01
IT 6599 IS ZZ VS
RWIT 2847 IS 71
5127
5149
6586
2705
Arche 0211
Arche 0249
Arche 0247
Arche 5605-74
HEDO 0918
HEDO 0949
HEDO 0947
HEDO 6531
Cut 3311
Cut 3349
Cut 3348
Cut 2705
IT 2227 CC RN ZZ
RWIT 2249 CC 80
RWIT 2247 CC 01
RWIT 2705 CC 74
PHILO 7011CL
PHILO 7049
PHILO 7007
PHILO 7000