مهسا سام

مدیریت داخلی و دستیار مدیر عامل

الهام بیده

بخش آی تی

امیر نوری

بخش حسابداری