شركت Treemme Rubinetterie نيز اخيراً در زمينه طراحي بسيار موفق بوده است ، بدون اينكه از خطوط كلاسيك و سنتي خود غافل شود ، بيشتر به شخصي سازي و نوآوري محصولات خود مي پردازد. استوديوهاي معروف طراحي وظيفه داشتند فرم ها و ايده هاي جديدي را توسعه دهند مانند :

معمار Missanelli براي QUADRA ، طراح آمريكايي رمي Theberg براي BRIDGE و استوديوي G. Vegni Design براي جديدترين خطوط PAO ، CUT و .BLOK دومي در نمايشگاه ISH در فرانكفورت جايزه معتبر ٢٠٠٧ DESIGN PLUS را دريافت كرد. جايزه Gianluca Belli / Phi طراحي شده توسط Philo نه تنها در سال ٢٠٠٧ بلكه در سال ٢٠١١ باDESIGN PLUS Cubeو با نور توسط Danilo Fedeli برنده شد ، در عوض در سال ٢٠١٣ به عنوان قهرمان جديد پروژه اي به نام ٥ ميلي متر توسط Ocostudio و ing. Castagnoli است.

مجموعه : 5MM

IT 2514 IS 5F ZZ

RWIT 28A2 IS 03

RWIT 2847 IS 42

RWIT 2847 IS 71

مجموعه : 22MM

IT 3014 IS 2G ZZ

RWIT 11A2 IS 01

IT 6597 IS ZZ ZZ

RWIT 2847 IS 71

مجموعه : 40MM

IT 1311 IS 40 ZZ

RWIT 13A2 IS 01

IT 6599 IS ZZ VS

RWIT 2847 IS 71

مجموعه : Arche

Arche 0716

Arche 0249

Arche 0247 

Arche 5605-74

مجموعه : HEDO

HEDO 0918

HEDO 0949

HEDO 0947

HEDO 6531

مجموعه : CUT

Cut 3311

Cut 3349

Cut 3348

Cut 2705

مجموعه : RAN

IT 2227 CC RN ZZ

RWIT 2249 CC 80

RWIT 2247 CC 01

RWIT 2705 CC 74

مجموعه : PHILO

PHILO 7011CL

PHILO 7049

PHILO 7007

PHILO 7000